BioPlatgesMet

Participació ciutadana per protegir la biodiversitat de les platges metropolitanes.

BioPlatgesMet, un projecte de ciència ciutadana per recopliar dades de biodiversitat de les platges metropolitanes, fomentar la gestió sostenible dels ecosistemes de platges i dunes, analitzar els impactes de les accions actuals i futures i implementar mesures de protecció efectives.

Es tracta d’un projecte co-organitzat per l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el marc del projecte Horizonte Europa GUARDEN.

Com participar

Les persones voluntàries del projecte BioPlatgesMet enregistren les seves observacions a través de l'aplicació MINKA, una plataforma participativa on la ciutadania col·labora amb la comunitat investigadora. Aporten una fotografia d'un organisme viu, juntament amb la informació de la seva ubicació i data. Aquestes observacions poden ser realitzades de forma autònoma o com a part d'activitats guiades que s'organitzen regularment. No es requereix una freqüència específica per aportar registres, ja que aquesta depèn de la disponibilitat de cada persona. Aquesta metodologia és accessible per a qualsevol persona amb interès per la natura, independentment dels seus coneixements científics, ja que totes les dades són validades posteriorment per experts en biodiversitat.

bioplatges01
Una base de dades exhaustiva de la biodiversitat de les platges

BioPlagesMet persegueix:

  • Recopilar una base de dades completa sobre la biodiversitat a les platges i dunes de 8 municipis.

  • Documentar i analitzar els canvis en la distribució d'espècies i la vegetació a causa de les accions de gestió, amb especial atenció a la millora de la gestió de les espècies invasores i les espècies protegides.

  • Posar en marxa programes educatius i iniciatives de participació pública per fomentar la recopilació de dades de biodiversitat.

  • Avaluar les percepcions i el coneixement dels visitants de les platges sobre la biodiversitat i els serveis ecosistèmics de les platges. Empoderar la ciutadania en l'anàlisi i la discussió de les dades recopilades.

Bioplatges02
Canvi de paradigma en la gestió dels espais públics

La ciutadanía com a “consumidora proactiva” dels parcs i platges metropolitanes

L’AMB farà servir les dades obtingudes gràcies a la participació ciutadana a BioPlatgesMet per a la gestió integral dels parcs i platges metropolitanes. Aquestes dades permetràn millorar el disseny i la planificació de les polítiques públiques de gestió.

A BioPlatgesMet la ciutadania es converteix en actor clau en la conservació de les platges metropolitanes.

 

 

 

GUARDEN-EU-LOGOS