Comprensió i Mitigació dels Impactes Naturals i Antropogènics

Coneixement dels riscos geològics marins

Analitzar els processos geològics marins per a avaluar els seus riscos potencials

Els riscos geològics marins, com terratrèmols, lliscaments de terra i erupcions volcàniques submarines, poden tenir un gran impacte social. Són capaços de generar tsunamis, que amenacen les comunitats costaneres i les infraestructures marines amb greus impactes per a la població i les economies globals. Un dels objectius de l’ICM és investigar i avaluar el paper de les falles sismogèniques i els lliscaments de terra submarins, i determinar el seu potencial per desencadenar tsunamis. Percebre i quantificar detalladament aquests processos actius és essencial per avaluar adequadament els perills sísmics i de generació de tsunamis associats.