Comprensió i Mitigació dels Impactes Naturals i Antropogènics

Respostes de la vida marina a pertorbacions episòdiques

Comprendre la resiliència i adaptació dels organismes marins

Les pertorbacions episòdiques i abruptes poden afectar dràsticament la vida marina i desafiar la resiliència dels ecosistemes. Vessaments de petroli i contaminació per metalls pesants, proliferació d'algues nocives, esdeveniments de mortalitat massiva o l'impacte d'espècies invasores apareixen sobtadament en els nostres ecosistemes. Comprendre com els organismes combinen la informació genòmica i l’ambiental per produir variacions fenotípiques és essencial per avaluar els efectes de les pertorbacions en la vida marina. La seva capacitat de resposta és fonamental per avaluar i mitigar les conseqüències d'aquests esdeveniments.