Notícies | 07 Juliol 2022

Arrenca PLOME, un projecte per monitorar els ecosistemes marins

Share

La iniciativa, en la qual participa l'ICM-CSIC, desenvoluparà una plataforma submarina per monitorar de manera intel·ligent els ecosistemes marins en temps real i contribuir així a la millora de la seva gestió.

Vehicle subaquàtic autònom Sparus II prenent imatges del fons marí / UdG.
Vehicle subaquàtic autònom Sparus II prenent imatges del fons marí / UdG.

Un equip científic liderat per la Universitat de Girona (UdG) desenvoluparà una plataforma submarina per monitorar de manera intel·ligent els ecosistemes marins en temps real. El projecte s’anomena “Plataforma de Larga Duración para la Observación de los Ecosistemas Marinos” (PLOME) i es realitza conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i l’empresa Iqua Robotics SL. 

El projecte disposa d’un pressupost d’1,5 milions d’euros provinents de fons de l'Agència Estatal d’Investigació i fons europeus NextGenerationEU. Al llarg de tres anys, PLOME dissenyarà una plataforma no invasiva i modular per recollir dades imprescindibles per a què la comunitat científica pugui supervisar, monitorar i gestionar millor els ecosistemes marins.

En concret, el projecte proposa desenvolupar un conjunt de sistemes independents format per estacions fixes que romanen al fons marí, vehicles submarins i vehicles de superfície que treballen conjuntament i autònoma per recollir dades. Tots ells constitueixen una plataforma que pot monitorar una zona durant diverses setmanes, i fins a un mes, sense necessitar la intervenció humana.

L’objectiu del projecte és fer avançar la metodologia actual en què, majoritàriament, les dades només s’extreuen mentre hi ha un equip humà que realitza una campanya oceanogràfica. La plataforma PLOME permet la monitoratge durant un període llarg, amb comunicacions en temps real que faciliten el seguiment de l’ecosistema.

Durant els tres anys de durada del projecte, es duran a terme tres experiments. El primer consistirà en una validació dels sistemes de monitoratge entre els 300 i els 500 metres de fondària en una àrea protegida de pesca prop de Barcelona. El segon, a la costa de Vilanova i la Geltrú, validarà tots els sistemes a poca profunditat. La plataforma estarà connectada amb l’observatori marí OBSEA, i això permetrà el monitoratge en temps real de tots els sistemes per comprovar que funcionen correctament. 

“Amb PLOME volem consolidar l’ús de vehicles autònoms submarins com a eina d’observació del fons marí que no requereix tot un equip humà i una infraestructura dedicada al moment en què s’utilitza”, explica l’investigador del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) de la UdG i coordinador del projecte, Marc Carreras. Segons detalla, “els vehicles autònoms permeten fer la feina durant un o diversos dies, analitzant i prenent decisions per tal que les dades siguin bones”.

“És una de les tecnologies necessàries per gestionar correctament els ecosistemes marins, ja que aquesta autonomia permet que l’operació dels vehicles sigui escalable”, afegeix l’investigador del VICOROB. A part de liderar el projecte, VICOROB serà l’encarregat d’adaptar els vehicles autònoms submarins per realitzar la validació experimental. 

Per la seva part, l’ICM-CSIC és el soci responsable del càlcul d'indicadors ecològics com a mètrica sintètica de la salut i la recuperació dels ecosistemes marins.

“A partir de la informació obtinguda mitjançant el processament automàtic de les imatges de les plataformes robòtiques, es procedirà a calcular l'abundància d'espècies i la biodiversitat global”, apunta l’investigador de l’ICM-CSIC, Jacopo Aguzzi

El Centre de Desenvolupament de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI-UPC) de la UPC contribuirà amb el disseny de les estacions fixes d'observació del fons marí, mentre que l’aportació més rellevant de la UIB en aquest projecte és la generació i implantació d’algorismes d’intel·ligència artificial per a l’anàlisi d’imatges obtingudes per les càmeres a bord de les plataformes, tant als vehicles autònoms com a les estacions fixes.

La UPM se centrarà en la gestió de les comunicacions submarines acústiques i les comunicacions via satèl·lit i/o GSM i finalment, l’empresa situada a Girona IQUA Robotics desenvoluparà algorismes de mapeig a partir de dades adquirides amb làser, videocàmeres i càmeres acústiques.