News | 14 Setembre 2021

L’ICM inicia un diàleg amb la ciutadania amb l’enquesta “En què penses quan penses en el Mar”

Share

La iniciativa busca conèixer com perceben i què és el que més els preocupa del mar a les catalanes i catalans a través d’una enquesta anònima que va acompanyada del teaser del nou vídeo corporatiu de l’ICM.

L'enquesta vol posar sobre la taula les preocupacions de la ciutadania catalana sobre l’oceà i els ecosistemes marins / ICM-CSIC.
L'enquesta vol posar sobre la taula les preocupacions de la ciutadania catalana sobre l’oceà i els ecosistemes marins / ICM-CSIC.

L’Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona llença la iniciativa “Una gran història per explicar”, una enquesta amb la qual el centre vol iniciar un diàleg amb la ciutadania de Catalunya sobre la seva relació amb el mar a través d’una enquesta anònima.

L’objectiu d’aquesta enquesta, precedida de la frase “En què penses quan penses en el mar?” i acompanyada d’un “teaser” (versió reduïda) del nou vídeo corporatiu de l’ICM, és conèixer la relació que les catalanes i els catalans mantenen amb el mar, així com esbrinar com perceben aquest ecosistema i quins són els temes que més els inquieten.

La ciutadania podrà participar en la iniciativa a través de la plataforma web unagranhistoria.icm.csic.es, que més endavant acollirà els resultats d’una enquesta que vol posar sobre la taula les preocupacions de la ciutadania catalana sobre l’oceà i els ecosistemes marins. D’aquesta manera, l’Institut podrà donar-hi resposta a través dels seus canals de comunicació i la seva recerca.

Amb tot, l'enquesta es planteja com a punt de partida per a la futura relació entre la ciutadania i l’Institut, que treballa sota la premissa que la ciència ha de donar resposta al que ens preocupa.

Així mateix, servirà a l’ICM per apropar-se a la ciutadania catalana, i contribuirà a que la visió del centre, enfocat ara més que mai a vetllar per la salut dels oceans, formi part de l’imaginari col·lectiu que cadascú de nosaltres té sobre el mar.