Notícies | 08 Juny 2021

L'ICM llança la iniciativa Ocean Cities, una xarxa internacional per impulsar les ciutats oceàniques sostenibles

Share

Liderada per l'ICM i la UTM, aquesta xarxa integrada per 26 entitats ha estat seleccionada per l'ONU com a programa de la Dècada de les Ciències Oceàniques.

Barcelona és una de les ciutats de la xarxa Ocean Cities. / Unsplash
Barcelona és una de les ciutats de la xarxa Ocean Cities. / Unsplash

L'Institut de Ciències del Mar (ICM) ha llençat el programa Ocean Cities, una xarxa internacional per impulsar les ciutats oceàniques sostenibles. El programa, liderat per l'ICM i la Unitat de Tecnologia Marina (UTM) del CSIC, ha estat seleccionat per les Nacions Unides per impulsar els objectius de la Dècada de la Ciencia Oceánica per al  Desenvolupament Sostenible 2021-2030

Aquesta xarxa internacional està integrada per 26 entitats de tot el món, com a organismes científics, ministeris, ajuntaments, xarxes de ciutats i organitzacions artístiques, i treballarà per canviar la manera en què els ciutadans interactuen amb els oceans, amb l'objectiu d'impulsar les ciutats oceàniques sostenibles per a l'any 2030. El representant espanyol davant la UNESCO per a aquest programa és Rafael González Quirós, investigador de l'Institut espanyol d'Oceanografia (IEO-CSIC).

"Els ciutadans que viuen en ciutats costaneres han d'obrir la seva ment i la seva ànima a l'oceà. Això requereix una major conscienciació sobre el paper essencial del medi marí en la nostra vida quotidiana i, el que és possiblement més important, una relació més íntima i harmònica entre la ciutat, els seus ciutadans i el mar", destaca Josep Lluís Pelegrí, director de l'ICM i coordinador d'Ocean Cities.

L'objectiu d'Ocean Cities és convertir les ciutats oceàniques en comunitats permeables al medi marí, regenerant el litoral i potenciant una connexió harmònica comunitat-terra-oceà a través de la ment (ciència), el cor (art) i l'ànima (consciència).

Per això, els socis han de fomentar que els ciutadans participin juntament amb els investigadors, els responsables de la presa de decisions i altres parts interessades en la xarxa Ocean Cities per canviar la forma en què les ciutats costaneres interactuen i evolucionen amb l'oceà. Els membres del consorci coincideixen en la necessitat d'implementar una dimensió oceànica de les ciutats costaneres que impulsi el funcionament diari d'una ciutat: des d'un nivell micro (és a dir, els hàbits de consum diari dels ciutadans) fins a un nivell macro (és a dir , les activitats de planificació urbana i portuària i el seu impacte en les aigües veïnes).

"La resiliència de les ciutats costaneres davant el canvi climàtic és un repte crític per a les pròximes dècades. Per això, és un fet excel·lent que les ciutats oceàniques formen part del primer conjunt de programes aprovats de la Dècada de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible", assegura Vladimir Ryabinin, secretari executiu de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental (COI).

A causa de la rellevància de les ciutats oceàniques en termes de població i medi ambient, la xarxa Ocean Cities utilitzarà i promourà la ciència oceànica per donar suport a tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU. Serà especialment rellevant vincular els objectius 13 i 14 (acció climàtica i vida sota l'aigua) amb els 11 i 12 (ciutats sostenibles i economia circular). Així mateix, ajudarà a abordar tots els altres objectius a través d'una associació mundial de ciències oceàniques orientada a les ciutats.

La Dècada de les Ciències Oceàniques

Al desembre de 2017, l'ONU va proclamar el període 2021-2030 com la Dècada de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible per fomentar la cooperació internacional en el desenvolupament de la investigació científica i l'aplicació de tecnologies innovadores que vinculin les ciències oceàniques amb les necessitats de la societat. L'Assemblea General de les Nacions Unides va encomanar a la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental (COI) de la UNESCO la tasca de treballar amb tots els actors interessats en el disseny d'aquest decenni per transformar les ciutats mitjançant coneixement, capacitat científica i tecnològica i solucions innovadores.

Membres del consorci Ocean Cities

El Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic participen en la Dècada de les Ciències Oceàniques a través del consorci Ocean Cities. També col·laboren centres d'investigació espanyols com l’ICM, la UTM-CSIC, la Universitat de Les Palmes de Gran Canària (IOCAG - ULPGC), INGENIO (CSIC-UPV), l'Ajuntament de Barcelona o entitats artístiques com el Centre Universitari de Disseny de Barcelona o La Fura dels Baus.