News | 23 Juny 2021

L'ICM presenta el seu primer Pla d'Igualtat de Gènere

Share

El Pla busca generar un canvi estructural que adopti el principi d'igualtat de gènere com a eix transversal en tota la institució i s'implementarà durant els pròxims dos anys.

El Pla d'Igualtat de l'ICM està alineat amb el del CSIC / ICM-CSIC
El Pla d'Igualtat de l'ICM està alineat amb el del CSIC / ICM-CSIC

El passat 18 de juny, l'Institut de Ciències del Mar (ICM) va presentar el seu I Pla d'Igualtat de gènere, un document que materialitza el compromís de l'ICM amb la igualtat, impulsat en els darrers anys des del Grup de Treball d'Igualtat del centre.

El Pla busca generar un canvi estructural que adopti el principi d'igualtat de gènere com a eix transversal en tota la institució i involucri a tota la plantilla. En aquest sentit, es constitueix com l'instrument de referència de l’Institut per avançar en la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes.

L'elaboració del Pla s'emmarca, entre altres, en el projecte europeu Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions (LeTSGEPs), una iniciativa finançada pel programa de la Comissió Europea H2020 SwafS en què participa l'ICM.

En línia amb el Pla d’Igualtat del CSIC

El document s'ha dissenyat tenint en compte les directrius de la Comissió Europea i sota el paraigües del Pla d'Igualtat del CSIC, la lògica d'intervenció del qual s'ha aterrat a nivell de centre en resposta als resultats del procés de diagnosi interna prèvia.

Aquesta diagnosi ha permès conèixer la realitat específica de les dones i els homes dins l'organització en relació amb la igualtat de tracte i d'oportunitats. Aquest procés ha fet possible la identificació de les bretxes de desigualtat existents i els factors que les produeixen. Una presa de consciència sobre situacions existents de desigualtat i discriminació entre dones i homes que és clau per a la presa de decisions informades que permetin revertir aquesta situació.

Pel que fa al procés d'elaboració del Pla, la investigadora principal del projecte LeTSGEPs a l'ICM, Esther Garcés, assenyala que "primer hem hagut d'identificar les bretxes de gènere que existeixen en els diferents àmbits de la institució i el seu impacte, proposant eines per tenir una anàlisi en major profunditat i dissenyant accions per promoure un canvi transformador al respecte".

Amb aquest propòsit, Garcés especifica que "s'han dissenyat una sèrie de mesures concretes per a cada àmbit d'intervenció destinades a incloure la dimensió de gènere en l'estructura organitzativa, la qual cosa ajudarà a contrarestar les desigualtats assenyalades en la diagnosi".

Àmbits d’intervenció i període d’implementació

El Pla prioritza 8 àmbits d'intervenció, entre els quals es troben els relatius a la participació de les dones en la investigació i el desenvolupament de la carrera professional; la participació de les dones en la presa de decisions; la inclusió de la perspectiva de gènere en la cultura institucional; la política retributiva; o la incorporació de la dimensió de gènere en la investigació. Per a cada un dels àmbits s'han establert objectius i resultats específics i s'ha dissenyat un conjunt de mesures per a la seva consecució.

El Pla s'implementarà durant els pròxims dos anys, durant els quals es posaran en marxa les accions previstes per a cada eix d'intervenció. Es tracta d'un document dinàmic i adaptable que donarà resposta a les noves situacions de desigualtat i reptes futurs, de manera que el monitoratge i l'avaluació del pla durant aquests dos anys seran claus.

"El repte immediat és que el Pla s'assumeixi col·lectivament com a full de ruta compartit en matèria d'igualtat i que formi part de l'ADN de la institució", exposa la investigadora experta en gènere de l'ICM, Sílvia Donoso, que opina que "és imprescindible que la igualtat i la perspectiva de gènere siguin transversals en tots els àmbits, estratègies i processos de l'Institut.

En aquest sentit, Donoso afegeix que “el segon gran repte és incorporar la dimensió de gènere en la investigació marina, ja que, si tenim en compte la perspectiva de gènere i les diferències de sexe en el disseny de les investigacions, tindrem sens dubte resultats diferents".

Per la seva banda, l'experta en gènere de l'ICM, Maria Gràcia Puga, apunta que "un repte de futur serà que l'ICM, així com és un centre d'excel·lència en investigació marina es converteixi també en un centre de referència reconegut per les seves bones pràctiques en igualtat de gènere”. En aquest sentit, conclou l’experta, “la implementació de l'I Pla d'Igualtat serà clau per assolir aquesta fita".