News | 23 Juliol 2020

Què implica protegir el 30% de planeta?

Share

Un nou informe en el qual han participat investigadors de l’ICM revela que els beneficis de protegir el 30% del planeta multiplicarien per cinc els costos de prendre aquesta mesura.

Segons els experts, per fer front a la crisi climàtica cal protegir un 30% del planeta / Enric Sala (National Geographic) /
Segons els experts, per fer front a la crisi climàtica cal protegir un 30% del planeta / Enric Sala (National Geographic)

Existeix certa controvèrsia entre la comunitat científica a l’hora de decidir quin percentatge del planeta hauria d’estar protegit per mantenir la biodiversitat i la funció dels ecosistemes. En el cas dels ambients marins, per exemple, hi ha experts que asseguren que n’hi ha prou amb protegir el 10% dels mars i oceans, si bé per altres aquest percentatge hauria de ser de, com a mínim, el 30% per assolir els objectius establerts avui dia en matèria de conservació de la biodiversitat.

Actualment, aproximadament un 15% dels ecosistemes terrestres estan protegits, però aquest percentatge arriba només al 7% en el cas dels mars i oceans. Tanmateix, això podria canviar arran de la publicació, aquest mes de juliol, d’un informe que revela que els beneficis de protegir el 30% del planeta multiplicarien per cinc els costos de prendre aquesta mesura, tant en termes econòmics com tenint en compte els serveis ecosistèmics que els ecosistemes marins i terrestres proporcionen a la societat.

Protegir el 30% del planeta tindria un cost que no arriba al 3% del que gastem en subsidis per a combustibles fòssils/ Wyss Campaign for Nature
Protegir el 30% del planeta tindria un cost que no arriba al 3% del que gastem en subsidis per a combustibles fòssils / Wyss Campaign for Nature

El document, titulat “Protecting 30% of the planet for nature: costs, benefi­ts and economic implications”, el firmen més d’un centenar d’experts que han volgut posar sobre la taula els pros i els contres de complir amb l’objectiu de tenir, l’any 2030, el 30% del planeta protegit, tal com proposa el Conveni de l’ONU sobre la Diversitat Biològica. Aquesta iniciativa es coneix també com a moviment “30x30” i busca frenar i revertir la desaparició d’espècies per tal de restaurar els serveis ecosistèmics clau per a la supervivència de l’espècie humana a la Terra.

L’informe publicat ara conté una anàlisi de l’impacte de protegir certes parts del planeta en sectors com l’agricultura, la silvicultura o la pesca. Concretament, es xifren en 250 bilions de dòlars anuals els beneficis de protegir un 30% del planeta, i això que es tracta, segons els autors, d’una estimació conservadora, ja que no es tenen en compte tots els beneficis dels serveis ecosistèmics.

Aquests beneficis provenen de sectors que es veuen afavorits per la protecció dels espais naturals, com és el cas del turisme rural. No obstant això, protegir el planeta també proporciona beneficis no econòmics però que sí que repercuteixen en l’economia global, ja que ajuda a mitigar els efectes derivats del canvi climàtic, afavoreix la protecció de les poblacions davant inundacions i la conservació del sòl, entre d’altres.

Segons la Dra. Marta Coll, investigadora de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona que ha participat en l’estudi, “els resultats de l’informe evidencien que la protecció de l’oceà no es pot quedar enrere i que protegir el 30% dels oceans té a curt termini un cost moderat que es veurà compensat a mig termini pels beneficis obtinguts gràcies a la recuperació pesquera de zones actualment sobreexplotades”.

Protegir el 30% del planeta costaria menys d'una quarta part del que gastem cada any en refrescos / Wyss Campaign for Nature
Protegir el 30% del planeta costaria menys d'una quarta part del que gastem cada any en refrescos / Wyss Campaign for Nature

Segons recull l’informe, per protegir de manera efectiva el 30% del planeta es necessitaria invertir, d’aquí al 2030, uns 140 bilions de dòlars anuals, una xifra que equival al 0,16% del PIB global i que és inferior al que ens gastem cada any en videojocs. No obstant això, avui dia es destinen poc més de 24 bilions de dòlars anuals a les àrees protegides, i la bretxa és encara més gran en el cas dels països en vies de desenvolupament. Finalment, l’estudi alerta del fet que continuar amb la situació actual tindrà un cost molt més elevat per l’augment de l’impacte de la degradació ambiental generalitzada i el canvi climàtic.

Davant d’aquest escenari, la Wyss Campaign For Nature, que treballa conjuntament amb la National Geographic Society per donar suport al moviment “30x30”, proposa establir àrees protegides a llarg termini, diversificar les fonts de finançament necessàries per a la gestió d’aquestes àrees i aconseguir que els governs reconeguin la conservació com un factor clau per a fer més resilients les seves economies. En definitiva, demana actuar ara que disposem de la tecnologia i els coneixements necessaris, ara que tenim la certesa que no actuar ens pot sortir molt car.