Notícies | 03 Desembre 2020

Què són les 'Solucions Basades en la Naturalesa'?

Share

Les 'Solucions Basades en la Naturalesa' s'erigeixen cada vegada més com una eina clau per assegurar la salut dels nostres oceans, però què són exactament i com poden ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu? 

La investigadora Marta Coll és especialista en el funcionament d'ecosistemes marins i d'anàlisi integrats / ICM-CSIC
La investigadora Marta Coll és especialista en el funcionament d'ecosistemes marins i d'anàlisi integrats / ICM-CSIC

L'oceà exerceix un paper especialment rellevant en el manteniment del funcionament dels sistemes naturals. La vida marina té un paper fonamental en la regulació del clima de la Terra i els cicles biogeoquímics del carboni i altres elements essencials, a part de contribuir en gran mesura a la seguretat alimentària, protegir la costa i proporcionar béns i serveis de valor socioeconòmic i cultural incalculables. Fets com que l'oceà produeix entre el 50 i el 80% de l'oxigen disponible a l'atmosfera i conté el 97% de l'aigua disponible a la Terra posen de manifest aquesta especial rellevància.

Al seu torn, els beneficis de l'oceà són fonamentals per mantenir un planeta sa, resistent als canvis i segur per a tothom. Segons els experts, les ‘Solucions Basades en la Naturalesa’ (NBS, per les sigles en anglès) són la clau per assegurar la salut del nostre planeta i dels nostres oceans, però què són exactament i com poden ajudar-nos a aconseguir aquest objectiu? A través de la següent entrevista intentarem aprofundir una mica més en aquesta qüestió amb la nostra companya Marta Coll, especialista en el funcionament d'ecosistemes marins i d'anàlisi integrats.

1. Quin tipus de solucions s'han proposat tradicionalment per assegurar la salut dels mars i oceans i com han evolucionat?

Tradicionalment, la gestió dels recursos marins s'ha realitzat des d'un punt de vista sectorial amb accions aïllades en relació a, per exemple, la gestió de la pesca, de les àrees marines protegides o la reducció de residus i contaminació marina. Aquestes iniciatives han tingut cert èxit, però no ens han permès assolir els objectius mediambientals marcats per al 2020. Per exemple, el "bon estat mediambiental" previst per la Directiva marc de l'estratègia marina de la UE o les Metes d'Aichi per a la diversitat biològica no s'aconseguiran. Específicament, queda per assolir en moltes regions la Meta 11, que va d'aconseguir que un 10% d'àrees costaneres estiguin ben protegides aquest 2020, i la Meta 6, que persegueix una explotació sostenible dels recursos pesquers.

En general, fins ara, els recursos marins s'han explotat sense tenir en compte la capacitat i el temps necessaris perquè la natura es recuperi i reconstrueixi. Això ens ha portat a enfrontar-nos a una crisi climàtica i de pèrdua de biodiversitat sense precedents. Totes dues estan clarament lligades a la crisi sanitària global provocada per la COVID-19, tal i com apunten els grans experts en malalties infeccioses emergents. Tots ells coincideixen a dir que la fragmentació i la degradació dels hàbitats, el comerç mundial de vida silvestre i la degradació de la biodiversitat contribueixen a augmentar el risc que les malalties es propaguin de la vida silvestre a les poblacions humanes.

2. Podria aquest escenari millorar significativament implementant ‘Solucions Basades en la Naturalesa’?

Sí, ja que afavoreixen la riquesa de biodiversitat a través d'intervencions sistèmiques, eficients en l'ús de recursos i adaptades localment. Aquestes solucions tenen en compte la capacitat de la naturalesa de recuperar-se, la qual cosa garanteix la resiliència dels ecosistemes, és a dir, la seva capacitat d’enfrontar-se als canvis ambientals, i blinda els serveis ecosistèmics. També és important avançar cap a solucions trans-sectorials, és a dir, aquelles que combinen la protecció de les àrees marines, la recuperació dels hàbitats i la gestió sostenible de la pesca, entre d'altres.

3. Fa unes setmanes vas exercir de moderadora en un dels panells de l'#EUSGDialogue sobre canvi climàtic, on també es va parlar de ‘Solucions Basades en la Naturalesa’. Què t’emportes de l'experiència?

Vam parlar d'una recuperació de la crisi provocada per la COVID-19 respectuosa amb el medi ambient, del potencial de les ‘Solucions Basades en la Naturalesa’ per al segrest de carboni i per mitigar els efectes del canvi climàtic, o de com les finances sostenibles poden donar suport a la transició a una economia baixa en carboni, entre altres coses. Va ser molt interessant poder escoltar i interactuar amb altres acadèmics i gestors al voltant de la urgent necessitat de trobar solucions innovadores basades en la naturalesa per construir un futur més verd (i més blau).

4. Aconseguir tenir un "oceà saludable" és un dels objectius del programa Horitzó 2020. Com de lluny estem d'aconseguir-ho?

Disposar d'un oceà viu i resilient és gairebé una "assegurança de vida" i també el gran desafiament marí de la propera dècada. L'ús sostenible de la vida marina és essencial per al benestar de les generacions humanes presents i futures, tal i com ho reconeix l'ODS 14 de l'ONU, que fa referència a la vida submarina. No obstant això, el 2020 està arribant al seu final i estem encara molt lluny de complir els nostres objectius. Aquest any hem de prendre grans decisions per abordar la conservació de la biodiversitat i la mitigació del canvi climàtic durant la pròxima dècada, la qual cosa suposa una gran oportunitat. Actualment, es parla molt de "reconstruir millor" o d'avançar cap a una "recuperació saludable" per garantir la resiliència i la resistència dels sistemes socioecològics davant les crisis futures, inclosa la crisi del canvi climàtic.

Les iniciatives nacionals i internacionals que busquen una "recuperació verda" estan molt esteses i haurien de servir per impulsar els canvis necessaris. El "Pacte Verd Europeu", que persegueix que l'economia de la UE sigui més sostenible, i els nous objectius del Conveni sobre la Diversitat Biològica són exemples d'aquestes oportunitats emergents. Les polítiques futures haurien de, per exemple, promoure l'economia circular i sostenible, impulsar tecnologies eficients i innovadores i fomentar el canvi dels nostres hàbits de consum. En aquest context, les ‘Solucions Basades en la Naturalesa’ són essencials i poden marcar la diferència.

5. Què esperes de la "Dècada dels Oceans" declarada per l'ONU per aconseguir un oceà més net, saludable, segur, transparent i sostenible?

És una oportunitat que no podem perdre per desenvolupar la ciència que necessitem per al futur que volem. Això inclou garantir la salut de l'oceà i l'ús sostenible dels recursos marins. No obstant això, l'oceà està amenaçat per múltiples factors que interactuen, de manera que hem d'avançar cap a una ciència marina transdisciplinària orientada a trobar solucions per superar els grans desafiaments futurs.

Necessitem una nova generació de científics i cientifiques amb una visió holística dels ecosistemes marins, així com la capacitat de desenvolupar i aplicar eines d’anàlisi que tinguin en compte les mirades i coneixements complementaris dels diferents actors implicats en la gestió de l'oceà. Això requereix impulsar la recerca, promoure la cooperació entre els diferents agents, desenvolupar la innovació tecnològica i abastar la complexitat i les interrelacions dels processos i recursos marins (European Marine Board 2019; Heymans et al. 2020).

6. Quins projectes d'ICM estan treballant en aquesta direcció?

La investigació desenvolupada a l'ICM s'ha enfocat tenint en compte els desafiaments actuals i va en la direcció a la qual he anat fent referència al llarg de l’entrevista. En aquest sentit, l'Institut participa en dos nous projectes del programa Horitzó 2020 de la UE que tenen com a objectiu contribuir substancialment al desenvolupament i a la implementació de ‘Solucions Basades en la Naturalesa’. Es tracta dels projectes FutureMares i MaCoBios.

Els beneficis de l'oceà són fonamentals per mantenir un planeta sa / FutureMARES
Els beneficis de l'oceà són fonamentals per mantenir un planeta sa / FutureMARES