Servei

Col·leccions Biològiques Marines de Referència

Les Col·leccions Biològiques Marines de Referència (CBMR) es van institucionalitzar el 1981. Aquest servei inclou prop de 2000 espècies de peixos, crustacis i cefalòpodes de tot el món, principalment del Mar Mediterrani i Oceà Atlàntic.

Es proporcionen instal·lacions per identificar, analitzar, catalogar, dipositar i preservar els organismes marins recol·lectats durant els estudis de recerca marina. A dia d’avui, les anàlisis genètiques s'utilitzen àmpliament en estudis de genètica i filogènia de poblacions i els espècimens de comprovació han de dipositar-se en col·leccions biològiques de referència. Les CBMR actuen, per tant, com una instal·lació científica marina de referència.

Hi ha més de 26000 exemplars catalogats que són referència per a estudis taxonòmics, faunístics i filogenètics tant per a la comunitat científica nacional com internacional. La base de dades de la majoria d'aquests espècimens està disponible en línia. Les CBMR participen activament en plataformes internacionals per a la recerca de la biodiversitat com GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Més de 7000 otòlits de 2300 espècies es poden consultar de manera remota utilitzant el lloc web d'AFORO.

Equip i recursos tècnics

The collections are located in fireproof cupboards, mobile shelves and other shelving racks in a room with ventilation and air conditioning system. Almost all specimens are preserved in ethanol 70°. The CBMR has laboratory facilities with material for research and for conservation tasks of the specimens: optical and photographic instruments, computer equipment, dissection material, laboratory equipment, store of containers and other materials. The specimens not yet ready for deposit are stored in freezers.

Link to the AFORO website, offering an open online catalogue of otolith images and its associated shape analysis.