Servei

Microscòpia electrònica i òptica

El servei proporciona eines fonamentals per a l'observació i anàlisi de microorganismes o les seves microestructures. L'assessorament i suport tècnic permanent per part del personal del servei facilita les tasques científiques.

El servei està obert a una àmplia comunitat científica, inclòs l’ICM i altres centres del CSIC, organismes públics de recerca i empreses privades.

La calibració del microscopi electrònic de rastreig es realitza amb regularitat. Disposa d’estàndards de calibració certificats per l'Institut Nacional d'Estàndards (NIST) dels EUA i pel Laboratori Nacional de Física (NPL) del Regne Unit, que compleixen amb la norma ISO-9000.

Es realitza una revisió anual per part del personal tècnic oficial de Hitachi (ISO-9001) per a certificar el correcte funcionament.

Prestació del servei sota petició i disponibilitat.

Equip i recursos tècnics
  • Microscopi electrònic de rastreig HITACHI S-3500N, un SEM de pressió variable (VPSEM). Està equipat amb un detector d'electrons secundaris, un detector d’electrons retrodispersats i un detector d'electrons secundaris específic per a treballar en mode de pressió variable.
  • Espectròmetre de raigs X de separació d’energies (EDS) BRUKER QUANTAX 200, millorat amb opcions addicionals, per a realitzar microanàlisis de raigs X. Detector XFlash 6/30 SDD amb àrea activa de 30 mm2 i resolució d'energia de 123 eV.
  • Cryo-SEM QUORUM PP3000T per a l'estudi de mostres crio-fixades.
  • Dessecador de punt crític LEICA EM CPD300.
  • Metal·litzador (per sputtering) QUORUM Q150R S.
  • 8 microscopis òptics (OLYMPUS-BX40F4, OLYMPUS-BX61, LEITZ-DM IL, 2 NIKON-DIAPHOT-200, ZEISS-AXIOVERT, LEICA-DM IRB S8F, ZEISS-Colibri), la majoria equipats amb epifluorescencia, i 5 lupes OLYMPUS. Alguns microscopis i lupes estan connectats a diferents sistemes d'anàlisis d'imatges.
  • Micròtom LEICA HistoCore AUTOCUT.

ELECTRON AND OPTICAL MICROSCOPY WEB SITE