Jaume Llopart

Investigador/a postdoctoral en formació
Departament
Extensió
445610
Oficina
B-44

Geotècnia, esllavissades submarines, model hydrogeològics