Departament

Geociències Marines

CAP DE DEPARTAMENT:

PERE PUIG

Default Image

El Departament de Geociències Marines desenvolupa recerca sobre aspectes orientats a l'estudi de la dinàmica sedimentaria, estratigrafia, geomorfologia, geofísica, geodinàmica i geoquímica que controlen l'evolució de regions costaneres, dels marges continentals i de les conques oceàniques. Aquest objectiu inclou des de l'anàlisi d'alta resolució de la variabilitat temporal i espacial dels processos sedimentaris en resposta a forces externes, a l'evolució dels riscos geològics en el medi marí. A més, s'inclou el desenvolupament de noves estratègies i mètodes per a l'estudi de la dinàmica dels sediments i per a l'estudi de l'estructura i propietats físiques del sòl oceànic. Aquest coneixement proporciona el suport bàsic per a l'estudi de la vulnerabilitat de les costes, la contaminació marina, infraestructures marines, l'exploració d'hidrocarburs, terratrèmols, sismes submarins, el clima i els canvis del nivell del mar relacionats amb el canvi climàtic.

Els investigadors i investigadores del departament dirigeixen els següents grups de recerca: el Processos Sedimentaris Litorals i Oceànics, el Grup de Marges Continentals; el Barcelona Center for Subsurface Imaging, reconegut i fundat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya; i el Laboratori de Processos Geològics del Sòl i Subsòl Oceànics.

Línies de recerca

 

WEB DEL DEPARTAMENT DE GEOCIÈNCIES MARINES

Personal
XX
Grups
XX

Informació més relevant

  Destacats

  C. R. Ranero, triat 2018 Union Fellow per the American Geophysical Union (AGU).

  E. Gràcia Doctor Honoris Causa 2018 per l'Universitat de Brest.

  Roger Urgeles és editor principal de la revista “Marine Geophysical Research”

  Publicacions
  • Bridging the gap between the shallow and deep oceans: The key role of submarine canyons
  • Serreta 1998-2001 submarine volcanic eruption, offshore Terceira (Azores): Characterization of the vent and inferences about the eruptive dynamics
  • The Alboran volcanic-arc modulated the Messinian faunal exchange and salinity crisis
  • The Crustal Domains of the Alboran Basin (Western Mediterranean)
  • Sediment properties in submarine mass-transport deposits using seismic and rock-physics off NW Barents Sea
  Projectes
  • VALORACION DE LOS IMPACTOS DE LA PESCA DE ARRASTRE EN LOS SEDIMENTOS MARINOS PROFUNDOS
  • FACTORES DE RIESGO GEOLOGICO ASOCIADO A CABECERAS DE CAÑONES SUBMARINOS EN LOS MARGENES CONTINENTALES MEDITERRANEOS DEL SUR DE IBERIA
  • New approaches in subaqueous PALEOseismology using high-resolution SEISmics to derive single net paleoearthQUAKEs displacement and to characterize the seismic cycle on active faults
  • CARACTERIZACION DE GRANDES ESTRUCTURAS SISMOGENICAS Y TSUNAMOGENICAS DEL GOLFO DE CADIZ CON TECNOLOGIAS DE MUY ALTA RESOLUCION
  • SLATE - Submarine LAndslides and Their impact on European continental margins
  Contracts
  • Análisis de metales pesados en muestras de sedimentos marinos
  • Manteniment i gestió del sistema de monitoratge i el procesament de imatges
  • GEOMARGEN-4: Tectónica activa del dominio del Golfo de Cádiz y Bajo Guadalquivir
  • Trabajo de investigación sobre métodos sísmicos avanzados titulado SOUND 2019
  • Fulfillment of the Research and Development Project entitled Faulting,landslides and subsequent tsunamis in the Ulleung Basin