News | 07 Març 2022

L’ICM-CSIC publica una Guia per a l’ús de la comunicació inclusiva i no sexista al centre

Share

El document, que forma part de les mesures del Pla d’Igualtat de l’Institut, conté, eines, recursos i orientacions per fer un ús no sexista de la comunicació.

La Guia s’adreça a tot el personal de l’Institut, tot i que també vol servir d'exemple per a altres institucions científiques / Unsplash.
La Guia s’adreça a tot el personal de l’Institut, tot i que també vol servir d'exemple per a altres institucions científiques / Unsplash.

L’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona ha publicat una Guia per a l’ús de la comunicació inclusiva i no sexista adreçada a tot el personal del centre. El document, que forma part de les accions previstes al Pla d’Igualtat de Gènere de l’ICM-CSIC, proporciona recursos i orientacions comunicatives que responen a la realitat específica i a l’activitat diària de l’Institut.

La Guia ha estat elaborada pels equips dels projectes europeus ResBios i LeTSGEPs, en col·laboració amb l’Oficina de Divulgació i Comunicació i el Grup de Treball d’Igualtat de l’ICM-CSIC.

“Com va dir George Steiner, allò que no es menciona, no existeix. La comunicació inclusiva no és una formalitat, forma part de les estratègies per visibilitzar, no només la presència de les dones, sinó també per posar en relleu les seves aportacions i contribuir al fet que puguin esdevenir referents en els àmbits on han estat excloses”, exposa l’experta en gènere Sílvia Donoso.

En aquest sentit, afegeix Esther Garcés, membre del projecte LeTSGEPs, “malgrat la importància de vetllar per una comunicació inclusiva i no sexista, alguns centres de recerca disposen d’instruments que, sovint, són massa genèrics i no responen a les necessitats i activitats que es donen en les diferents institucions”.

Per la seva banda, Janire Salazar, una de les integrants ResBios, apunta que “cal prendre consciència de la forma de comunicar-nos també en l’àmbit de la ciència, que moltes vegades pot ser discriminatòria i excloent, i facilitar instruments com el que acabem de presentar, que incorporen la perspectiva de gènere en el llenguatge”.

Recursos, recomanacions i estratègies per a un llenguatge no sexista

La Guia s’estructura en sis capítols que inclouen una anàlisi de com el sexisme i l’androcentrisme es traslladen al llenguatge, un recull de recursos i estratègies per fer un ús no sexista i inclusiu del llenguatge, recomanacions sobre l’ús d’imatges i els continguts implícits als textos, consells per a la comunicació oral i visual, i un glossari d’ús freqüent en l’àmbit laboral que recull una sèrie d’alternatives per a aconseguir fer un ús inclusiu i no sexista de llenguatge. L’objectiu de tots aquests recursos és facilitar la tasca de redacció de documents.

Així, per exemple, el document recomana fer servir termes inclusius per referir-se a col·lectius integrats per dones i homes, com ara “personal científic”, “personal tècnic” o “personal d'administració”, en comptes del masculí genèric, que invisibilitza la presència de les dones. De la mateixa manera, aquesta visió inclusiva i plural es vol traslladar a l’àmbit de la comunicació visual, amb la fi d’oferir una imatge real del personal de centre

“Tenim les eines, però no serà fàcil assolir una comunicació inclusiva i no sexista a l’Institut sense el compromís de tot el personal, aquest és el repte”, subratllen les autores de la Guia, que són conscients que encara queda molt camí per recórrer per assolir la igualtat de gènere al centre, tot i que es mostren optimistes i convençudes que el canvi és possible.