Comitès, oficines i comissions

Organització

 • Biologia Marina i Oceanografia

  Ens esforcem per comprendre el paper dels organismes i ecosistemes marins en el Sistema Terra. Realitzem estudis en tots els oceans del món, des dels pols fins a les aigües tropicals, per a ajudar a resoldre problemes urgents com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació per plàstics, l'eutrofització, les floracions d'algues nocives, l'acidificació dels oceans, la proliferació de meduses i la integritat dels hàbitats, entre altres temàtiques d'impacte social i ambiental.

  Més informació
  Marine Biology and Oceanography
 • Geociències Marines

  El Departament de Geociències Marines desenvolupa recerca sobre aspectes orientats a l'estudi de la dinàmica sedimentaria, estratigrafia, geomorfologia, geofísica, geodinàmica i geoquímica que controlen l'evolució de regions costaneres, dels marges continentals i de les conques oceàniques. Aquest objectiu inclou des de l'anàlisi d'alta resolució de la variabilitat temporal i espacial dels processos sedimentaris en resposta a forces externes, a l'evolució dels riscos geològics en el medi marí. A més, s'inclou el desenvolupament de noves estratègies i mètodes per a l'estudi de la dinàmica dels sediments i per a l'estudi de l'estructura i propietats físiques del sòl oceànic. Aquest coneixement proporciona el suport bàsic per a l'estudi de la vulnerabilitat de les costes, la contaminació marina, infraestructures marines, l'exploració d'hidrocarburs, terratrèmols, sismes submarins, el clima i els canvis del nivell del mar relacionats amb el canvi climàtic.

  Més informació
  Default Image
 • Oceanografia Física i Tecnològica

  El Departament d’Oceanografia Física i Tecnològica posa el focus en l’estudi de les propietats físiques de l’oceà, el seu comportament i el seu paper en la regulació del clima de la Terra mitjançant el principi de la mecànica de fluids i la termodinàmica. És el departament d’oceanografia física més gran del territori espanyol i el de major producció científica. Entre els seus interessos figuren l’observació (tant in situ com remota) i l’anàlisi del medi físic oceànic en un ampli rang d’escales espaciotemporals. Els seus membres inclouen físics, enginyers i oceanògrafs amb habilitats complementàries que treballen junts per aprofundir en la nostra comprensió de la dinàmica oceànica combinant enfocaments experimentals, numèrics i teòrics. Els membres del grup són especialment actiu en tutoritzar estudiants i oferir cursos especialitzats, així com en participar en nombroses activitats de divulgació científica i dirigir iniciatives de ciència ciutadana.

  Més informació
  Default Image
 • Recursos Marins Renovables

  La investigació al Departament de Recursos Marins Renovables es focalitza en l'estudi de la biologia i l'ecologia de les espècies marines explotades, les seves comunitats i ecosistemes. Els principals grups d’estudi són els peixos, els crustacis i els mol·luscs. La investigació es duu a terme a tots els oceans, principalment al Mediterrani, des de la costa fins al fons del mar i també inclou experiments realitzats en aquaris experimentals en condicions controlades. La investigació se centra en diversos grups taxonòmics i diferents nivells d'organització. Els temes estudiats inclouen taxonomia, biodiversitat, biologia d'organismes (com desenvolupament, creixement i reproducció), dinàmica de la població, efectes de les variables ambientals, característiques de l'hàbitat dels organismes i de les seves comunitats, i impacte antropogènic als ecosistemes marins.

  Més informació
  Departament de Recursos Marins Renovables