Departament

Recursos Marins Renovables

CAP DE DEPARTAMENT:

MONTSERRAT SOLÉ

Departament de Recursos Marins Renovables

La investigació al Departament de Recursos Marins Renovables es focalitza en l'estudi de la biologia i l'ecologia de les espècies marines explotades, les seves comunitats i ecosistemes. Els principals grups d’estudi són els peixos, els crustacis i els mol·luscs. La investigació es duu a terme a tots els oceans, principalment al Mediterrani, des de la costa fins al fons del mar i també inclou experiments realitzats en aquaris experimentals en condicions controlades. La investigació se centra en diversos grups taxonòmics i diferents nivells d'organització. Els temes estudiats inclouen taxonomia, biodiversitat, biologia d'organismes (com desenvolupament, creixement i reproducció), dinàmica de la població, efectes de les variables ambientals, característiques de l'hàbitat dels organismes i de les seves comunitats, i impacte antropogènic als ecosistemes marins.

L'equip investigador del Departament de Recursos Marins Renovables dirigeix tres grups de recerca: Functioning and Vulnerability of Marine Ecosystems, Biology of Reproduction and Environmental Epigenetics i Ecology and Conservation of Marine Living Resources.

En el marc dels reptes i línies de recerca de l'ICM, els investigadors del Departament de Recursos Marins Renovables treballen en una varietat de temes que inclouen:

- Taxonomia i biodiversitat
- Biologia de camp i experimental d'organismes marins
- Interaccions entre medi ambient, organismes i comunitats marines
- Efectes sobre l'ecosistema dels impactes antropogènics i conservació dels recursos vius marins

Línies de recerca

Membres del departament

Personal Investigador Senior

Personal tècnic

Informació més relevant

  Publicacions
  • An inverse latitudinal gradient in speciation rate for marine fishes
  • Micro-computed tomography and histology to explore internal morphology in decapod larvae
  • Feeding ecology of early life stages of mesopelagic fishes in the equatorial and tropical Atlantic
  • Trophic position of lanternfishes (Pisces: Myctophidae) of the tropical and equatorial Atlantic estimated using stable isotopes
  • Consistent inverse correlation between DNA methylation of the first intron and gene expression across tissues and species
  Projectes
  • RESERVAS MARINAS DE INTERES PESQUERO COMO HERRAMIENTA DE GESTION PARA RECUPERAR PESQUERIAS ICONICAS DEL MEDITERRANEO: EL CASO DE LA CIGALA NEPHROPS NORVEGICUS
  • GANADORES, PERDEDORES Y CAMBIOS DE LA RED TROFICA PELAGICA DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL: DE CONSECUENCIAS ECOLOGICAS A PROYECCIONES FUTURAS
  • Sustainable management of mesopelagic resources
  • Paradigm for Novel Dynamic Oceanic Resource Assessments
  • PERFORMFISH - Consumer driven Production: Integrating Innovative Approaches for Competitive and Sustainable Performance across the Mediterranean Aquaculture Value Chain
  Contracts
  • Estudio de las consecuencies socioeconomicas del uso de la malla cuadrada de 5O mm en la pesca de demersals de las comarcas de Girona.
  • Estudio histológico, endocrinológico y molecular del efecto de gonadotropinas recombinantes en machos de lenguado
  • IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS GENÓMICAS, MORFOMETRICAS Y EPIGENETICAS PARA MEJORAR EL CULTIVO DE LA LUBINA EN LA PLANTA DE ABSA, S.A.U.