Comitès, oficines i comissions

Organització

GRUPS DE TREBALL

L'ICM compta amb cinc grups de treball, dos d'ells relacionats amb qüestions pràctiques, com la gestió de residus i els riscos laborals, i altres dos específicament dirigits a millorar la sostenibilitat i igualtat de centre.

Igualtat

El Grup d'Igualtat dona suport a la igualtat d'oportunitats per a tots els treballadors, independentment del seu gènere, edat, nacionalitat, religió o condició. Això inclou garantir (a) la igualtat d'oportunitats professionals per a tots els treballadors (b) un ambient de treball on les persones siguin tractades amb respecte, igualtat i educació (c) l'eradicació de qualsevol mena de discriminació, assetjament o intimidació, i (d) promoció de debats oberts sobre temes d'interès per a la comunitat de l'ICM, inclosa la igualtat de gènere. El grup es reuneix mensualment i manté una connexió telemàtica fluida.

Formen part: Belén Alonso, Mercedes Blázquez, Andrea G. Bravo, Clara Cardelús, Sílvia Donoso, Gemma Ercilla, Jordi Felipe, Eva Flo, Dolores Fuentes, Esther Garcés, Josep Maria Gili, Cristina González, Maria Gracia, Queralt Güell, Elena LLoret, Stefano Marinelli, Cèlia Marrasé, Marta Masdeu, Josep Lluís Pelegrí, Pere Puig, Laura Recasens, Cristina Romera-Castillo, Janire Salazar, Ricardo Santos, Sara Soto, Elena Torrecilla, María Vicioso, Maria Yubero.

Pla d'Igualtat 2021-2022
equality balance
Sostenibilitat

El Grup de Sostenibilitat fomenta actituds de sostenibilitat entre el personal, elabora els plans de sostenibilitat de centre i proposa accions a les instal·lacions de l'ICM. Això inclou accions de sensibilització internes i externes, sovint en col·laboració amb escoles, associacions civils i l'Ajuntament de Barcelona. Els membres del grup de Sostenibilitat mantenen connexions telemàtiques regulars i es reuneixen un cop cada trimestre.

Formen part: Maravillas Abad, Elisa Berdalet, Albert Calbet, Morane Clavel-Henry, Sílvia de Diago, Antonio García Olivares, M. Isabel Lloret, Marina Pastor, Josep Lluís Pelegrí, Elena Martínez Planchart, José Antonio Pozo, Marta Ribes, Elisabet-Laia Sa, Judit Sainz, Montse Solé, Cristina Roldán, Valentí Sallarés, Carine Simon, Arantza Ugalde.

planet in heart shape
Desenvolupament de la Carrera Professional

Aquest grup va néixer al juliol de 2020 per brindar suport al desenvolupament professional dins de l’ICM. Per aconseguir aquest objectiu, el grup s'encarrega d'analitzar la situació laboral actual de personal de l'ICM independentment de la seva tipologia de contracte; d'explorar mecanismes que fomentin el desenvolupament de carrera de tots els professionals en totes les etapes de la carrera; i de promoure un bon clima laboral. El comitè està format per representants de tot el personal de l'ICM: investigadors en formació i postdoctorals, investigadors, tècnics, empleats d'administració, membres de l’equip de direcció de l'ICM i de l'oficina de suport a la recerca.

Formen part: Òscar Chic, Manuel Dall’Osto, Stefano Marinelli, Cèlia Marrasé, Elvira Martinez, Carla Pereira, Marcos Portabella, Clara Ruiz, Alex Sancho, Elena Torrecilla, Maria Yubero.

progress
Gestió de residus

Aquest Grup coordina i executa les tasques necessàries per a la correcta gestió i eliminació de les deixalles químiques, biològiques i citotòxiques generades als laboratoris de l'ICM o durant les campanyes oceanogràfiques. Les seves activitats tenen com a objectiu augmentar la consciència global sobre l'impacte de les deixalles tòxiques en el nostre entorn i en la nostra salut. El grup es reuneix trimestralment i manté una comunicació virtual contínua.

Formen part: Maravillas Abad, Elisa Berdalet, Sílvia de Diago, Irene Forn, Elena Guerrero, Josep Lluís Pelegrí, Carles Pelejero, Francesc Peters, Laia Ribas, Cristina Roldán, Montse Solé, Arantza Ugalde.

recycling simbol
Prevenció de riscos laborals

Aquest Grup assessora i dona suport tècnic en l’àmbit dels riscos laborals de conformitat amb les lleis de prevenció de riscos laborals. El grup es reuneix com a mínim un cop a l'any i, entre altres assumptes, s'encarrega de planificar, executar i analitzar els simulacres d'evacuació. El grup treballa conjuntament amb el Servei de Prevenció de la Delegació del CSIC a Catalunya.

Formen part: Vanessa Balagué, Elisa Berdalet, José Manuel Fortuño, Nieves Maestro, Josep Lluís Pelegrí, Fernando Pérez, Cristina Roldán, Sergio Rodríguez, Cèlia Rovira, Arantza Ugalde.

security helmet