Servei

Scientia Marina

Scientia Marina (ISSN-L 0214-8358) és la successora de Investigación Pesquera, revista de ciències de la mar publicada des de 1955 per l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC). Scientia Marina està inclosa en el Science Citation Index des de 1998 i publica articles originals, ressenyes i comentaris sobre tots els aspectes de la recerca marina. Es fa èmfasi en articles de caràcter interdisciplinari i d'interès general.

La revista compta amb el Segell de Qualitat FECYT i va obtenir la "Menció de Bones Pràctiques Editorials en Igualtat de Gènere“ el 2021.

SelloFECYT

Citat en:

Science Citation Index®, Current Contents® / Agriculture, Biology and Environmental Sciences (CC®/AB & ES), Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts®(ASFA), AFFE, Abstracts (SWRA), Agris, Aqualine, BIO-Biosis, Chemical Abstracts, DIALNET , e-revist@s, Fish & Fisheries Worldwide, ICYT (CSIC), Latindex, Marine Sciences Contents Tables, Oceanic Abstracts, Oceanographic Literature Review, Pollution Abstracts, Referetivni Zhurnal, Research Alert®, SciSearch®, SCOPUS, Selected Water Resources, Zoological Record Online.

 

LINK TO THE SCIENTIA MARINA JOURNAL'S WEB SITE