Grup de recerca

Processos sedimentaris oceànics i litorals

Dinàmica dels sistemes sedimentaris actius i dels seus impactes antropogènics

Grup multidisciplinari que investiga els processos que governen el funcionament dels sistemes sedimentaris marins actuals i recents a partir de tècniques observacionals i de modelatge. S'estudien les causes i efectes dels processos sedimentaris naturals i de les accions antròpiques al medi marí amb un enfocament multidisciplinari, investigant les interaccions que tenen amb els processos biològics, geoquímics i físics. Se n'analitzen els efectes en l'ecosistema, les conseqüències per a la gestió ambiental i dels recursos naturals i les repercussions per a la societat. Els temes principals de la nostra investigació abasten l'evolució morfodinàmica de la costa i dels marges continentals, i els processos d'erosió, transport i acumulació de sediment tant actuals com els que han generat el registre sedimentari recent, per contribuir a la millora del coneixement de els canvis globals en ecosistemes marins i de la seva futura evolució.

Informació més relevant

  Destacats

  Morfodinàmica costanera: modelització de processos intra-onada.

  Avaluació dels impactes de la resuspensió de la pesca d'arrossegament de fons a comunitats bentòniques profundes.

  Participació en el pla de gestió de la pesca de la gambeta en canyons submarins.

  Avaluació de la reducció de la resuspensió de sediments als caladors derivada del canvi de portes d'arrossegament.

  Gestió de l'Observatori Coster i Oceànic de l'ICM i de l'Observatori de l'ascens continental Hidrochange.

  Observatori Oceanogràfic del nord-oest de la Mediterrània.
   

  Publicacions
  • Palanques, Albert; Paradis Vilar, Sarah; Puig, Pere; Masqué, Pere; Lo Iacono, Claudio;
   2022

   Effects of bottom trawling on trace metal contamination of sediments along the submarine canyons of the Gulf of Palermo (southwestern Mediterranean)

   10.1016/j.scitotenv.2021.152658
  • Isla, Enrique;
   2023

   Animal-Energy Relationships in a Changing Ocean: The Case of Continental Shelf Macrobenthic Communities on the Weddell Sea and the Vicinity of the Antarctic Peninsula

   10.3390/biology12050659
  • Simarro, Gonzalo; Calvete, Daniel;
   2022

   UBathy (v2.0): A Software to Obtain the Bathymetry from Video Imagery

   10.3390/rs14236139
  • Lo Iacono, Claudio; Guillén, Jorge; Guerrero, Queralt; Durán, Ruth; Wardell, Catherine; Hall, Rob. A.; Aslam, Tahmeena; Carter, Gareth D.O.; Gales, Jennifer A.; Huvenne, Veerle A.I.;
   2020

   Bidirectional bedform fields at the head of a submarine canyon (NE Atlantic)

   http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116321
  Projectes
  Contractes