Conservació i Ús Sostenible de la Vida i els Ecosistemes Marins

Components abiòtics dels ecosistemes

Mapatge de les relacions entre les característiques del fons marí i els organismes

Els components abiòtics són els factors geològics, químics i físics actius en un entorn determinat. Estudiem les relacions entre les característiques del fons marí i els organismes, que es poden caracteritzar en estudis de mapatge d'hàbitats. També estudiem la hidrodinàmica, la dinàmica dels sediments i els fluxos biogeoquímics en ecosistemes clau i els efectes de les alteracions físiques antropogèniques (arrossegament, dragatge, infraestructures marines) i les seves conseqüències.