Interaccions entre l'Oceà i el Clima

Impacte del canvi climàtic en la costa i conques marines

Estudiar les oscil·lacions del nivell de la mar

Els canvis climàtics naturals han induït oscil·lacions del nivell del mar a escales de temps geològiques. No obstant això, l'actual impacte antropogènic està provocant canvis més ràpids que mai a mesura que els oceans s'escalfen, l'aigua s'expandeix, el gel es fon i, en conseqüència, el nivell del mar augmenta. Per tant, la freqüència de les inundacions a la costa afecta cada vegada més les zones costaneres densament poblades. Altres conseqüències són sequeres més prolongades i inundacions més fortes que alteren les descàrregues de sediments dels rius i l'impacte en la formació d'aigua densa, canviant els intercanvis de massa continent-oceà. Els canvis en el nivell de la mar també poden afectar l'estabilitat del fons marí, generant perills geològics. El nostre objectiu és estudiar i quantificar tots aquests canvis.