<a href="/avan%C3%A7ant-en-la-restauraci%C3%B3-dels-h%C3%A0bitats-marins-i-la-seva-biodiversitat">Avançant en la restauració dels hàbitats marins i la seva biodiversitat</a><div>23 Maig 2018 - Els dies 23, 24 i 25 de maig t&eacute; lloc en l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar la reuni&oacute; anual del projecte MERCES (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas), el primer...</div> <a href="/m%C3%A9s-de-400-estudiants-en-la-vii-gymkhana-dels-mars-i-oceans">Més de 400 estudiants en la VII Gymkhana dels Mars i Oceans</a><div>17 Maig 2018 - Avui ha tingut lloc en el Cosmocaixa de Barcelona la setena edici&oacute; de la Gymkhana dels Mars i Oceans, una gran activitat per mostrar a estudiants de secund&agrave;ria el paper clau dels corrents oce&agrave;nics al nostre planeta.<br />
Els...</div> <a href="/es-presenta-%E2%80%9Cde-terra-o-mar%E2%80%9D-un-c%C3%B2mic-educatiu-sobre-el-mar-i-els-fons-marins">Es presenta “De terra o mar”, un còmic educatiu sobre el mar i els fons marins</a><div>7 Maig 2018 - &ldquo;De terra o de mar. Un viatge per descobrir i con&egrave;ixer els oceans amb la imaginaci&oacute;&rdquo; &eacute;s un llibre educatiu, en format de c&ograve;mic, que persegueix...</div>

Esdeveniments

16/06
Joan Baptista Company, Marta Carretón, Morane Clavel-Henry

Publicacions recents

Figueroa R.I., M. Estrada, E. Garcés
Harmful Algae, 73, 44-57. DOI: 10.1016/j.hal.2018.01.006
Sturm U., S. Schade, L. Ceccaroni, M. Gold, C.C.M. Kyba, B. Claramunt, M. Haklay, D. Kasperowski, A. Albert, J. Piera, J. Brier, C. Kullenberg, S. Luna
RIO Research Ideas and Outcomes, 4, DOI: 10.3897/rio.4.e23394
Tilves U., V.L. Fuentes, G. Milisenda, C.C. Parrish, S. Vizzini, A. Sabatés
Marine Ecology Progress Series, 591, 101-116. DOI: 10.3354/meps12332

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos