<a href="/linstitut-de-ci%C3%A8ncies-del-mar-del-csic-desenvolupa-un-test-capa%C3%A7-de-predir-el-sexe-dels-peixos">L&#039;Institut de Ciències del Mar del CSIC desenvolupa un test capaç de predir el sexe dels peixos</a><div>25 Octubre 2018 - Una investigaci&oacute; liderada per l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar del CSIC ha desenvolupat un test per predir el sexe en peixos basat en la...</div> <a href="/lacceleraci%C3%B3-del-canvi-clim%C3%A0tic-i-la-degradaci%C3%B3-ambiental-la-regi%C3%B3-mediterr%C3%A0nia-amenacen-la-societat">L&#039;acceleració del canvi climàtic i la degradació ambiental a la regió mediterrània amenacen la societat i els sistemes naturals</a><div>22 Octubre 2018 - Durant els &uacute;ltims anys la temperatura mitjana ha augmentat en 1,4&ordm; C des de l&#39;era...</div> <a href="/l%E2%80%99icm-aposta-la-cogesti%C3%B3-pesquera-les-esp%C3%A8cies-comercials-de-catalunya">L’ICM aposta per la cogestió pesquera per a les espècies comercials de Catalunya</a><div>17 Octubre 2018 - El departament de Recursos Marins Renovables de l&#39;ICM-CSIC participa en un nou projecte de cogesti&oacute; dels recursos marins a Catalunya, amb el que es realitzar&agrave; el seguiment...</div>

Esdeveniments

Publicacions recents

Fernández-Álvarez F.A., A. Machordom, R. García-Jiménez, C.A. Salinas-Zavala, R. Villanueva
Scientific Reports, 8, 3440. DOI: 10.1038/s41598-018-21501-y
Catalá T.S., A.M. Martínez-Pérez, M. Nieto-Cid, M. Álvarez, J. Otero, M. Emelianov, I. Reche, J. Arístegui, X.A. Álvarez-Salgado
Progress in Oceanography, 165, 35-51. DOI: 10.1016/j.pocean.2018.05.002
Sylvaine Giakoumi ., Virgilio Hermoso, Silvia B. Carvalho, Vasiliki Markantonatou, Mindaugas Dagys, Takuya Iwamura, Wolfgang N. Probst, Robert J. Smith, Katherine L. Yates, Vasiliki Almpanidou, Tihana Novak, Noam Ben‐Moshe, Stelios Katsanevakis, J. Claudet, M. Coll, A. Deidun, F. Essl, J.A. García‐Charton, C. Jimenez, S. Kark, M. Mandić, A.D. Mazaris, W. Rabitsch, V. Stelzenmüller, E. Tricarico, I.N. Vogiatzakis
Conservation Letters, e12586. DOI: 10.1111/conl.12586

Twitter ICM

sohbet hattıtipobet

Accessos directes

Fotos