<a href="/breu-aturada-dels-treballadors-de-licm-utm-i-ibe-les-12-h-del-17-doctubre-de-2017-com-expressi%C3%B3-de">Breu aturada dels treballadors de l&#039;ICM, UTM i IBE a les 12 h del 17 d&#039;octubre de 2017 com expressió de la preocupació pels fets que estan ocorrent al país</a><div>17 Octubre 2017 - Breu aturada dels treballadors de l&#39;ICM, UTM i IBE a les 12 h del 17 d&#39;octubre de...</div> <a href="/lestrat%C3%A8gia-de-vida-i-el-sexe-influeixen-en-els-efectes-de-la-restricci%C3%B3-cal%C3%B2rica-en-l%E2%80%99envelliment">L&#039;estratègia de vida i el sexe influeixen en els efectes de la restricció calòrica en l’envelliment dels copèpodes marins.</a><div>9 Octubre 2017 - Un nou estudi de l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar descobreix que els efectes de la restricci&oacute; cal...</div> <a href="/petits-augments-en-la-temperatura-de-laigua-tenen-conseq%C3%BC%C3%A8ncies-llarg-termini-la-biologia-dels">Petits augments en la temperatura de l&#039;aigua tenen conseqüències a llarg termini per a la biologia dels peixos</a><div>29 Setembre 2017 - En poblacions naturals de peixos, les temperatures elevades associades a l&#39;escalfament global poden causar canvis en els trets del...</div>

Publicacions recents

Reñé A., E. Alacid, R.I. Figueroa, F. Rodríguez, E. Garcés
European Journal of Protistology, 58, 9-25. DOI: 10.1016/j.ejop.2016.11.006
Scientific Developments and the EPS-SG scatterometer
Stoffelen A., S. Aaboe, J.C. Calvet, J. Cotton, G. De Chiara, J. Figa, A. Mouche, M. Portabella, K. Scipal, W. Wagner
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 10, 5, 2086-2097. DOI: 10.1109/JSTARS.2017.2696424
Sánchez O., M. Koblízek, J.M. Gasol, I. Ferrera
Environmental Microbiology Reports, 9, 3, 300-309. DOI: 10.1111/1758-2229.12535

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos