Grup de recerca

Ecologia i Conservació dels Recursos Marins Vius

Treballant per a l'ús i la conservació sostenibles dels recursos marins vius

Els ecosistemes marins, les seves poblacions i hàbitats es troben afectats per una àmplia gamma de factors, tant d'origen natural (canvis ambientals, estacionalitat, riscos naturals) com a antropogènics (activitat pesquera, pèrdua d'hàbitat, canvi climàtic).

La missió del grup és proporcionar la base científica per a l'ús sostenible i la conservació dels recursos marins vius i els seus hàbitats. La recerca se centra en l'estudi de l'estructura i dinàmica dels diversos components dels ecosistemes marins, des de les espècies fins a les comunitats i des de la zona litoral fins a les aigües profundes. La recerca es desenvolupa principalment, però no de manera exclusiva, en la mar Mediterrània. L'enfocament adoptat és original, basat en dades de camp procedents de campanyes oceanogràfiques multidisciplinàries, experimentació de laboratori, anàlisis empíriques i models.

El grup reuneix una àmplia experiència, des de la taxonomia de la fauna marina i la dinàmica de les seves poblacions fins a l'ecologia de les seves comunitats i la pesca. La nostra recerca abasta des de les primeres etapes del cicle de vida dels organismes fins als adults, i des dels ambients pelàgics fins als bentònics, considerant des de l'organisme (morfologia, fisiologia i comportament) fins a la comunitat (estructura funcional, biodiversitat, xarxes tròfiques).

És notable el paper actiu del grup en la interfície ciència-política pesquera en proporcionar suport científic a les polítiques pesqueres i ambientals a nivell nacional i europeu, incloent resultats de models quantitatius de predicció i assessorament de pesqueres.

Els objectius específics se centren en:

 

 • Biodiversitat marina: processos que afecten la riquesa, abundància i patrons funcionals i de distribució d'espècies.
 • Processos físics i biològics que condicionen la dinàmica de les espècies marines i l'estructura de les comunitats a diferents escales temporals, així com el seu vincle amb el canvi climàtic.
 • Interaccions d'espècies en un entorn canviant: estructura de la xarxa tròfica marina i impacte d'espècies invasores.
 • Impacte antropogènic, en particular activitats pesqueres, sobre organismes explotats i no explotats i els seus hàbitats, amb l'objectiu d'aconseguir una gestió sostenible dels ecosistemes marins.
 • Modelització bioeconòmica de pesqueres, considerant la dinàmica de les flotes pesqueres, canvis en els factors de producció i avaluació de la viabilitat de les pesqueres davant escenaris de canvi global.
 • Interfície ciència-política pesquera: definició i seguiment dels plans de gestió de la pesca i el paper de les àrees marines protegides en la conservació d'espècies i hàbitats.

Informació més relevant

  Destacats

  Olivar, M.P. invited by the International Indian Ocean Expedition (IIOE-2) from May 13 to June 14, 2019 in the Indian Ocean. Responsible of the ictioplankton.

  Abelló, P. invited by the Centro de Investigaçao Pesqueira Aplicada (CIPA) and Instituto Español de Oceanografía (IEO) to participate, as expert in faunistics and biology of decapod crustaceans, in the fisheries research cruise BISSAU1219 in EEZ waters of Guinea-Bissau (Nov-Dec 2019).

  Software MEFISTO 4.0: Mediterranean fisheries simulation tool: a bioeconomic model for Mediterranean fisheries. F.Maynou

  Publicacions
  • Contreras, Tabit; Olivar, M. Pilar; Hulley, P. Alexander; Fernández de Puelles, María Luz;
   2019

   Feeding ecology of early life stages of mesopelagic fishes in the equatorial and tropical Atlantic

   ICES Journal of Marine Science 76(3): 673-689 (2019)
   http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsy070
  • Olivar, M. Pilar; Bode, Antonio; López-Pérez, C.; Hulley, P. Alexander; Hernández León, Santiago;
   2019

   Trophic position of lanternfishes (Pisces: Myctophidae) of the tropical and equatorial Atlantic estimated using stable isotopes

   ICES Journal of Marine Science 76(3): 649–661 (2019)
   http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsx243
  • Olivar, M. Pilar; Contreras, Tabit; Hulley, P. Alexander; Emelianov, Mikhail; López-Pérez, C.; Tuset, Víctor M.; Castellón, Arturo;
   2018

   Variation in the diel vertical distributions of larvae and transforming stages of oceanic fishes across the tropical and equatorial Atlantic

   Progress in Oceanography 160: 83-100 (2018)
   http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2017.12.005
  • Sabatés, Ana; Salat, Jordi; Tilves, Uxue; Raya, Vanesa; Purcell, Jennifer E.; Pascual, María; Gili, Josep Maria; Fuentes, Veronica;
   2018

   Pathways for Pelagia noctiluca jellyfish intrusions onto the Catalan shelf and their interactions with early life fish stages

   Journal of Marine Systems 187: 52-61 (2018)
   http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2018.06.013
  • Muntadas, Alba; Lample, Michel; Demestre, Montserrat; Ballé-Béganton, Johanna; de Juan, Silvia; Maynou, Francesc; Bailly, Denis;
   2018

   A knowledge platform to inform on the effects of trawling on benthic communities

   Estuarine, Coastal and Shelf Science 201: 223-233 (2018)
   http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.01.001
  Projectes