Conservació i Ús Sostenible de la Vida i els Ecosistemes Marins

Dinàmica oceànica i ecosistemes marins

Comprendre els processos físics en l'estructura espaciotemporal dels ecosistemes marins

L'estudi integral dels ecosistemes marins mostra que la majoria de les variacions en la productivitat marina estan relacionades amb la dinàmica dels oceans. El nostre objectiu és comprendre com els processos físics defineixen i modulen l'estructura espacial i temporal dels ecosistemes marins en totes les escales mitjançant models i utilitzant observacions in situ i via satèl·lit. La conservació i l'ús sostenible dels ecosistemes marins no serà possible sense aquest coneixement.