Conservació i Ús Sostenible de la Vida i els Ecosistemes Marins

Organització de la vida i funcionament de l'ecosistema

Estudiar els vincles entre estructura i funció dels ecosistemes marins

El nombre i distribució d'espècies determina la diversitat d'un ecosistema i influeix en la seva estructura. Aquesta estructura regula les seves interaccions biòtiques i abiòtiques i, en fer-ho, determina el funcionament de l'ecosistema en termes de fluxos d'energia, cicles biogeoquímics i producció biològica. Estudiem els vincles entre l'estructura i la funció, un coneixement essencial per orientar els plans d’acció a les àrees marines protegides i avaluar les provisions d'aliments marins, al mateix temps que prioritzem les pràctiques sostenibles d'aqüicultura i pesca.