Grup de recerca

Ecologia del Plàncton i Salut dels Oceans

Estudis multidisciplinaris sobre ecologia planctònica i la salut de l'oceà

El nostre objectiu és avançar en el coneixement de l'ecosistema pelàgic marí, promoure innovadores investigacions i informar la societat sobre la importància de protegir la salut dels oceans, en benefici també de la salut i el benestar humans. D'una banda, la nostra recerca se centra en l'estudi de l'estructura i dinàmica del plàncton, que constitueix la base de les xarxes tròfiques marines, la seva resposta a pertorbacions ambientals i antropogèniques (escalfament global, estratificació, acidificació, turbulència, deposició atmosfèrica, escorrentia continental, contaminació -incloent-hi plàstics-) i el seu paper en el cicle d'elements químics clau a l'oceà. D'altra banda, estudiem els impactes de determinades activitats humanes (turisme, energies renovables, pesca) sobre els béns i serveis ecosistèmics. Per a tot això, utilitzem una àmplia gamma de tècniques de laboratori, innovadors enfocaments experimentals i de camp, seguiment de sèries temporals, anàlisi de dades de sensors remots i models computacionals. Desitgem assolir una comprensió integral de l'ecosistema planctònic marí i explorar solucions per reduir els impactes de l'Economia Blava als oceans.

Informació més relevant

  Destacats

  Elisa Berdalet ha estat Presidenta (Chair) del Comitè Científic i Executiu (Scientific Steering Committee) del programa Internacional GlobalHAB (Global Harmful Algal Blooms, SCOR and IOC/UNESCO, www.globalhab.info) del 2016 al 2023. Els programes GEOHAB i GlobalHAB es dediquen a la coordinació internacional de la recerca en proliferacions d'algues nocives.

  Albert Calbet ha estat vicedirector de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) des del març del 2018 fins a l'octubre del 2020.

  Pedro Cermeño i Carmen García-Comas van ser guardonats amb el premi Ciutat de Barcelona 2022 a les Ciències Ambientals i de la Terra.

  Marta Estrada és Membre del Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) de la Generalitat de Catalunya des de 2011.

  Josep Lloret va dirigir la Càtedra "Oceans i Salut Humana” de Roses des d'abril de 2018 fins a setembre de 2023.

  Francesc Peters és representant de l'ICM i Vicepresident de la recent creada plataforma "One Health".

  Enric Saiz és editor científic de la revista de l'SCI Journal of Plankton Research des de gener del 2017.

  Publicacions
  • Berdalet, Elisa; Pavaux, Anne-Sophie; Abós-Herràndiz, Rafael; Travers, Muriel; Vila, Magda; Haro, Luc de; Appéré, Gildas; Viure Feliu, Laia; Thomas, Jérémy; Estrada, Marta; Medina-Pérez, Noemí Inmaculada; Karlson, Bengt; Lemée, Rodolphe;
   2021

   Environmental, human health and socioeconomic impacts of Ostreopsis spp. blooms in the NW Mediterranean

  • Cermeño, Pedro; García-Comas, Carmen; Pohl, Alexandre; Williams, Simon; Benton, Michael J.; Chaudhary, Chhaya; Le Gland, Guillaume; Müller, R. Dietmar; Ridgwell, Andy; Vallina, Sergio M.;
   2022

   Post-extinction recovery of the Phanerozoic oceans and biodiversity hotspots

   10.1038/s41586-022-04932-6
  • Masdeu Navarro, Marta; Mangot, Jean-François; Xue, Lei; Cabrera-Brufau, Miguel; Gardner, Stephanie G.; Kieber, David J.; González, José M.; Simó, Rafel;
   2022

   Spatial and diel patterns of volatile organic compounds, DMSP-derived compounds, and planktonic microorganisms around a tropical scleractinian coral colony

   10.3389/fmars.2022.944141
  • De Juan Carbonell, Carlos; Griffell Martínez, Kaiene; Calbet, Albert; Saiz, Enric;
   2023

   Multigenerational physiological compensation and body size reduction dampen the effects of warming on copepods

   10.1002/lno.12327
  • Lloret, Josep; Wawrzynkowski, Paul; Dominguez-Carrió, Carlos; Sardá, Rafael; Molins, Climent; Gili, Josep Maria; Sabatés, Ana; Vila Subirós, Josep; García, Laura; Solé, Jordi; Berdalet, Elisa; Turiel, Antonio; Olivares, Alberto;
   2023

   Floating offshore wind farms in Mediterranean marine protected areas: a cautionary tale

   10.1093/icesjms/fsad131
  Projectes
  Contractes
  Altres contribucions
  Drifting plastic debris as a potential vector for dispersing Harmful Algal Bloom (HAB) species Ocean wave mapping from ERS SAR images in the presence of swell and wind-waves