Clima, vida i impactes

Reptes de recerca

A l'ICM identifiquem tres grans reptes que se superposen, emmarquen i guien la nostra recerca

Les activitats de recerca dels grups de l'ICM tenen com a objectiu abordar una varietat de temes relacionats amb un o diversos d'aquests reptes. Cada repte es divideix en línies de recerca més concretes dins dels camps de l'oceanografia física, les biociències i les geociències.

  • Interaccions entre l'Oceà i el Clima

  • Conservació i Ús Sostenible de la Vida i els Ecosistemes Marins

  • Comprensió i Mitigació dels Impactes Naturals i Antropogènics

Comprensió i Mitigació dels Impactes Naturals i Antropogènics

Els impactes de la pesca d'arrossegament, la contaminació i la brossa marina, la mineria marina i el turisme comporten greus conseqüències que afecten els hàbitats marins. La influència antropogènica pot desencadenar fenòmens naturals i incrementar els seus riscos associats. Ara, la mitigació de riscos s'enfoca a construir comunitats més fortes, segures, intel·ligents i, per tant, resistents i capaços d’afrontar els danys futurs.

Interaccions entre l'Oceà i el Clima

Entre els nostres objectius figuren comprendre a fons la dinàmica dels oceans i el seu paper com a reguladors del clima passat, present i futur de la Terra, , i entendre com els processos impulsats ​​pel clima i el canvi global afecten l'estat de l'oceà, inclosa la vida marina. Amb aquest propòsit, contribuïm al desenvolupament d'enfocaments innovadors per  observar i monitorar els oceans.

Conservació i Ús Sostenible de la Vida i els Ecosistemes Marins

La conservació del medi marí és un dels reptes més importants de la humanitat. Els impactes antropogènics a les zones costaneres amenacen el funcionament dels ecosistemes. El nostre objectiu és proporcionar un coneixement científic sòlid per  avançar cap a la conservació i l'ús sostenible de la vida marina i els ecosistemes.